Konsultacje w sprawie problemów jednostek PAN


Ankieta „Konsultacje w sprawie problemów jednostek PAN” jest anonimowa. Jednak żeby zapewnić jej wiarygodność, ograniczyliśmy grono uczestników do pracowników jednostek PAN. Aby wziąć udział w badaniu należy wpisać poniżej swój adres EMAIL Z SERWERA JEDNOSTKI PAN, w której Państwo pracują (na przykład dla pracowników Instytutu Matematycznego PAN będzie to login@impan.pl, gdzie login to najczęściej nazwisko lub imie.nazwisko). Na podany adres przyjdzie w ciągu kilkunastu minut odnośnik umożliwiający jednorazowe wypełnienie ankiety. W razie problemów proszę najpierw sprawdzić swój folder spam. Przesłany odnośnik (kod) nie jest połączony z Państwa odpowiedziami, nie ma więc wpływu na anonimowość.

Akademia Młodych Uczonych PAN